جستجو
دومین همایش بین المللی دین و رسانه آبان 87
ENGLISH ENGLISH
دومین همایش بین المللی دین و رسانه

برنامه اجرایی

زمانمكانبرنامه صبحبرنامه عصر
دوشنبه 4/8/1388قمسالن همايش هاي دفتر تبليغات اسلامي قمبرنامه افتتاحيهارائه مقاله
دوشنبه 4/8/1388قمسالن همايش هاي دفتر تبليغات اسلامي قمسخنرانيسخنراني
دوشنبه 4/8/1388قمسالن همايش هاي دفتر تبليغات اسلامي قمارائه مقالهميزگرد
سه شنبه 5/8/1388تهرانسالن همايش هاي دانشكده صدا و سيماسخنرانيارائه مقاله
سه شنبه 5/8/1388تهرانسالن همايش هاي دانشكده صدا و سيماارائه مقالهسخنراني
سه شنبه 5/8/1388تهرانسالن همايش هاي دانشكده صدا و سيما تقدير از مؤلفين و اهداء جوايز
سه شنبه 5/8/1388تهرانسالن همايش هاي دانشكده صدا و سيما ميزگرد